The cookie settings on this website are adjusted to allow all cookies so that you have the very best experience. If you continue without changing your cookie settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on our website. However, if you would like to, you can change your settings at any time using the Change cookie settings link in the Special menu.        

«FREE» Публикуване на <Безплатна> обява за ПРОДАЖБА на ВАШЕТО ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО в платформи «TAMPERS.EU», «TAMPERS.SU» и «BG.TAMPERS.EU»

Платформа  «TAMPERS.EU» предлага да публикува безплатно - «FREE» обява за продан на Вашето движимо и недвижимо имущество и в платформи «TAMPERS.EU», «TAMPERS.SU» и «BG.TAMPERS.EU».

Това е уникална възможност за продажба при която Продавача и собственик на имуществото – НЕ ЗАПЛАЩА  авансово такса за публикация на «FREE» обява в платформи «TAMPERS.EU», «TAMPERS.SU» и «BG.TAMPERS.EU»  на три езика /Български, Руски и Английски/.

Съгласно договорено споразумение между Продавача и РЕМ-компания с предварително подписан възлагателен договор или подписан в последствие възлагателен договор  само при заявен интерес за покупка от потенциален купувач, Продавача дължи договорена комисионна от обявената продажна стойност  на  ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО.

 Информация за условия на публикуване и процедура по договаряне, оглед и реализация на сделка за продажба на вашето имущество може да намерете  <<тук>>.

 За да подадете заявка за публикуване на информация за продажба на вашето движимо и недвижимо имущество в «FREE» обява, «PRO» обява, или оферта за закупуване на имот и техника, който се продават директно или се подготвят за продажба чрез търг, вие можете да се свържете с нас на телефон:  +359-52-319980 вътрешен 108 или да се обърнете към нашите представители.

Моля, имайте предвид, че за търсенето на предмети, техника и имоти, които вече са обявени за продажба по търг, вие можете да използвате "Календар на търгове" или да посетете адреса: Auction-house.tampers.eu

Публикацията на «FREE» обява, включва:

Подготовка и публикация на «FREE» обява за продажба:

1) Продавача предоставя в размер до 1 страница, текст във формат PDF/DOC – описание, спецификация, характеристики, местоположение, актуални снимки миниум две на брой и копие на документ за собственост на обекта предмет на продажба, Движимо и Недвижимо имущество. Информацията трябва в обема на обява за публикация да бъде с превод на Английски, Руски или Български.
 
2) Услуга по изготвяне на проект в дизайн, текст и професионално оформление на Ваша «FREE» обява за продажба на Движимо и Недвижимо имущество: <Платена услуга, по заявка>;


3) Услуга за Пазарна оценка на Вашето Движимо и Недвижимо имущество от експерт за определяне на продажна цена към целеви пазар в клиенти: – България; - Русия и – Европа, САЩ, Израел, Саудитска Арабия и др. държави: <Платена услуга, по заявка>;

4) Услуга за Превод на «FREE» обявата в пълен обем, спецификации и т.н. от лицензиран преводач на Английски, Руски и Български:<Платена услуга, по заявка>;

5) Извършване на публикация на Ваша «FREE» обява съгласно т. 1 или т. 3 за продажба Движимо и Недвижимо имущество в платформи «TAMPERS.EU» целеви пазар английски говорещи: Европа, САЩ, Германия и т.н., «TAMPERS.SU» целеви пазар руско говорещи – Русия, Украйна, Израел и «BG.TAMPERS.EU» целеви пазар България: <Безплатно>;

6) Получаване на статичен линк с директен достъп до Вашата «FREE» обява за продажба <Безплатно>http://www.tampers.eu/-VIP.html

РЕКЛАМА на Вашата «FREE» обява за продажба в чужбина:

7) Услуга по Изготвяне на проект в дизайн, текст и професионално оформление на рекламен банер 1000х196 пиксела на Ваша «FREE» обява за продажба на Движимо и Недвижимо имущество: <Платена услуга, по заявка>;

8) Услуга по Изготвяне на рекламен банер 1000х196 пиксела на Ваша «FREE» обява в три варианта: <Платена услуга, по заявка>;
- Български език;
- Руски език;
- Английски Език;

9) Извършване на Рекламна компания /банер съгласно т.8 и т.9 в срок 12 месеца/ в платформи «TAMPERS.EU», «TAMPERS.SU» и «BG.TAMPERS.EU»:<Платена услуга, по заявка>;

10) Публикуване на Вашата «FREE» обява за продажба в раздел «Избрани продукти» – начални страници платформи «TAMPERS.EU», «TAMPERS.SU» и «BG.TAMPERS.EU»:<Платена услуга, по заявка>;

11) Изготвяне анотация на «FREE» обява за продажба на три езика: - Български, Руски и Английски език, включваща:
– целева анотация, текстова с описание на имуществото, предимства и плюсове до един ред:<Безплатно>, до 6 реда: <Платена услуга, по заявка>;
- без посочена продажна цена в евро: <Безплатно>, с посочена цена: <Платена услуга, по заявка>;
- без посочена дестинация в местоположение град и държава: <Безплатно>, с посочване на дестинацията: <Платена услуга, по заявка>;
- посочен статичен линк с директен достъп до Вашата «FREE» обява: <Безплатно>.

12) Разпращане еднократно на анотация съгласно точка 11 на Руски език, към целева група Руско говорещи клиенти и купувачи над 3000 на брой - регистрирани проверени клиенти и купувачи на платформата «TAMPERS.SU»:<Безплатно>, всеки месец разпращане: <Платена услуга, по заявка>;

13) Разпращане еднократно на анотация съгласно точка 11 на Английски език, към целева група английско говорещи клиенти и купувачи над 8000 на брой – регистрирани проверени клиенти и купувачи на платформата «TAMPERS.EU»:<Безплатно>, всеки месец разпращане: <Платена услуга, по заявка>;

14) Разпращане еднократно на анотация съгласно точка 11 на Български език, към целева група българско говорещи клиенти и купувачи над 800 на брой – регистрирани проверени клиенти и купувачи на «BG.TAMPERS.EU»:<Безплатно>, всеки месец разпращане: <Платена услуга, по заявка>;

15) Разпращане на анотация съгласно точка 11 в целеви групи клиенти общо над 12000 броя / 12)+13)+14) / се извършва еднократно:<Безплатно>, всеки месец разпращане: <Платена услуга, по заявка>;

16) Възможност за генериране на html код за публикация във ваш сайт или друг сайт на рекламно каре и/или банер на Вашата «FREE» обява с директен достъп до обявата Ви на три езика платформи «TAMPERS.EU», «TAMPERS.SU» и «BG.TAMPERS.EU» с пълна статистика на посещения всеки ден: <Платена услуга, по заявка>.

ПЪЛНО СЪДЕЙСТВИЕ и УНИКАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ в цял свят за Продажба към всеки Потенциален Купувач:

 
17) Чрез нашите локални офиси в цял свят, потенциалния клиент от конкретна държава получава пълна информация, документация и обслужване в чужбина директно от наш партньорски офис, без ангажиране на Продавача – 24 часа в денонощие. Купувача получава цялата информация и документация предоставена от Продавача:<Безплатно>;

18) Всички запитвания за оглед на имуществото за продан се насочват директно към собственика или негов представител, за координиране и извършване на оглед от Потенциален Купувач: <Платена услуга, по заявка>;

19) Достъпа на Потенциалният Купувач за оглед на Движимо и Недвижимо имущество, става по направено от Купувач намерение за покупка и обезпечение на гаранция за покупка съгласно работна процедура – 01-2014;

20) Възможност за Експертна оценка за техническото състояние на Движимо и Недвижимо имущество от РЕМ експерти:<Платена услуга, по заявка>;

21) Възможност за подготовка и съгласуване за подписване на DRAFT/Проекто контракт, между Купувача и Продавача собственик: <Безплатно, съгласно работна процедура -01-2014>;

22) Възможност за продажба чрез търг чрез «Акционна къща РЕМ» на Вашето Движимо и Недвижимо имущество в случай на получени повече от 3 запитвания за покупка от Купувачи. Това гарантира увеличение от 20-40% на обявената първоначална цена на имуществото за продажба.

23) Предоставяне на правна помощ на Продавача при подготовка и при осъществяване на сделката с купувача: <Безплатно, съгласно работна процедура -01-2014>;

24) Възможност за публикация на «FREE-Закрита» обява съгласно т.1 и т.2 за продажба с достъп от целева група определена от Продавача или с контролируем достъп до информация, снимки, спецификация и т.н. след първоначална проверка на купувача:<Безплатно>;

25) Възможност за анонимна публикация на «FREE» обява съгласно т.1 и т.2 за продажба на Движимо и Недвижимо имущество, без разкриване на Продавача-Собственик до момента на подписване на договора за покупко-продажба:<Безплатно>;

26) Други възможности.

• Публикувайки Ваша «FREE» обява за продажба на Движимо и Недвижимо имущество, вие получавате достъп до професионална мрежа от над 12000 броя – проверени купувачи, лицензирани брокери и компании от цял свят:<Включете се>
• Ние Ви гарантираме реални запитвания на купувачи веднага:<Включете се>
• Ние Ви гарантираме възможност в продажби, която няма да Ви предложи нито един брокер на недвижимост в света:<Включете се>
• Това е иновационна система за продажби на 21 век – единствена в света, днес и пред вас с уникални възможности:<Включете се>
• Ние гарантираме 100% продажба на вашето застояло/неликвидно/ движимо и недвижимо имущество не във вашата държава, а в цял свят:<Включете се>

 

Съгласно подписано споразумение с Продавача, всеки Потенциален Купувач по направено намерение за покупка и обезпечение на гаранция за покупка - получава достъп за оглед към Обявеното за Продажба: Движимо и Недвижимо имущество на Продавача Собственик във местоположение, държава, град или положение на имущество към момента на продажба съгласно работна процедура – 01-2014.


Ако Продавача собственик желае Потенциални Купувача да имат директен достъп към Обявеното за Продажба: Движимо и Недвижимо имущество във местоположение, държава, град или положение на имущество към момента на продажба е нужно да ползва нашите услуги по публикуване на «PRO» обява или продажба чрез търг «Акционна къща РЕМ».

Кометари или Запитвания

Comments

Topic: «FREE» Публикуване на <Безсплатна> обява за ПРОДАЖБА на ВАШЕТО ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО в платформи «TAMPERS.EU», «TAMPERS.SU» и «BG.TAMPERS.EU»
Facebookdel.icio.usStumbleUponDiggTechnoratiGoogle+RedditMySpaceTwitterLinkedIn
Gravatar
Тодор Славов (Bulgaria) says...
Искате да продадете, но не искате да се занимавате с непроверени брокери, посредници и купувачи? Използвайте платформа Tampers предлагаща професионални услуги по продажби. Това е нашето решение за електронна търговия в цял свят, базирано на най-новата ни иновационна Read More
22nd September 2014 12:44pm
Gravatar
Тодор Славов (Bulgaria) says...
Директна Продажба на бизнес, движимо или недвижимо имущество на собственик към купувачи в чужбина {Иновационна платформа от Америка!} {BG.TAMPERS.EU} Иновационна платформа базирана в Америка с Професионална мрежа с над 250.000 Проверени: - Продавачи собственици; - Купувачи компании; Read More
22nd September 2014 12:36pm
Page 1 of 1

Add Comment

* Required information
(will not be published)
 
Bold Italic Underline Strike Superscript Subscript Code Quote Insert line Bullet list Numeric list Link Email Image Video
 
Smile Sad Huh Laugh Mad Tongue Crying Grin Wink Scared Cool Sleep Blush Unsure Shocked
 
Notify me of new comments via email.
 
Remember my form details on this computer.
 
'Български'
BGN
България
 • Изберете език:
  Български
  Български
  Английски език
  Руски
 • Select currency:
 • Select your country: