The cookie settings on this website are adjusted to allow all cookies so that you have the very best experience. If you continue without changing your cookie settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on our website. However, if you would like to, you can change your settings at any time using the Change cookie settings link in the Special menu.        

{BG.TAMPERS.EU} Клауза За Конфиденциалност & Условия за Доставка & Условия за Ползване

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

 1. Аз съм на 18 години или повече.
 2. Аз приемам, че TAMPERS.EU НЕ УЧАСТВА в сделки между страните (КУПУВАЧ и ПРОДАВАЧ), и не удостоверява, и не е задължена под каквато й форма да гарантира правоспособност, или правния статут на някоя от страните, или правото за извършване на сделка на стоки двойно предназначение.
 3. Аз съм отговорен за спазване на всички приложими механизми за право-прилагане, включително, но и без ограничение на действащите  федерални, държавни, общински, правилници, наредби, закони и съдебни разпореждания, включително спазване на всички приложими изисквания за лицензиране в САЩ, в Европа и в Русия за транзакции и сделки със стоки двойно предназначение.
 4. Аз никога няма да използва TAMPERS.EU, TAMPERS.SU и BG.TAMPERS.EU за незаконни цели.
 5. Ако аз разбера, за незаконното използване на, употреба или продажба на огнестрелно оръжие, аз незабавно ще уведомя  ATF website at http://www.atf.gov, Военното Министерството или ще информирам право-прилагащите органи на ЕС, Германия, Англия, България, Русия и т.н. - в зависимост от мястото ми на пребиваване.
 6. Аз ще допринасям за цялостната откритост и достъпността на сайта за всички потребители чрез процеса на рецензиране. Аз разбирам, че ако не се придържам към правилния Интернет протокол и етикета, това може да доведе до изтриване на моя профил или към по-тежки коригиращи действия срещу мен.
 7. TAMPERS.EU може да редактирате или да изтрие информацията, включително съобщения, коментари или моите обяви в сайта без предизвестие.
 8. Ако наруша тези условия, TAMPERS.EU може окончателно да изтрие профила ми на клиент или, в зависимост от характера и тежестта на нарушението, да се прибегне до такива средства за защита, предвидени в закона - към мен или компанията която представлявам.
 9. Аз съм отговорен за действията си, докато ползвам TAMPERS.EU. Аз също съм отговорен за всяко и всички мои действия, свързани с, или в резултат на използването на TAMPERS.EU. Също така, аз поемам пълна отговорност за всички последствия, свързани с моите действия.
 10. Аз ще обезщети и защитавам TAMPERS.EU и всички негови собственици, директори, длъжностни лица, служители и агенти за всички загуби, вреди, загуби, разходи, пасиви и разходи, причинени на тях, без значение умишлено или неволно, от моето използване на TAMPERS.EU,  включително, но не само преки или косвени резултати за нарушаване на всякакви и всички приложими закони. 
 11. TAMPERS.EU може да измени тези условия по всяко време, без задължение да ме уведоми. Като потребител, аз съм единствено отговорен за четене на най-новата версия на Общите условия TAMPERS.EU 
 12. Аз съм уведомен и информиран, че  че клиентът ми профил ще бъде незабавно деактивиран, ако Аз или Компания, която аз представлявам ще наруши, не изпълнява или не изпълни процедурните правила записани в ПРОЦЕДУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ ПО ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО ОБЯВЕНО ЗА ПРОДАЖБА В ПЛАТФОРМА BG.TAMPERS.EU ОТ ПРОДАВАЧИ СОБСТВЕНИЦИ - 01-2014
 13. Кликвайки върху бутона "Аз съм съгласен", аз в електронен вид поставям ("знак подпис"), че аз съм Съгласен съм с горните условия и удостоверявам и с настоящото удостоверявам, че съм прочел и съм съгласен с всички Условия за Ползване на платформа TAMPERS.EU, BG.TAMPERS.EU, TAMPERS.SU. 

* COOKIES MUST BE ENABLED FOR THIS SITE TO WORK.
   We recommend the use of Google Chrome, Firefox 3.0+, or Internet Explorer 7.0+ for the best browsing experience.

 

Клауза За Конфиденциалност 

 Информация в сайта и във всички директории има поверителен характер, която е достъпна само след авторизация. Файлове в директории съдържат специализирана информация, представляващи каталожни цени на производител, снимките, кодове на резервана част за ЖП Подбивна техника (Подбивна Техника - P.T.): REMTECH, Плассер & Тойрер и Матиса тежка железопътна механизации и Втора Употреба или железопътна механизация след капитален ремонт (Подбивна Техника - P.T.).

  Тази информация може да се използва само за информационни цели лично на лицето регистрирал клиентският профил.

 Всякакъв вид копиране, заснемане, видеозапис, или други средства на  разпространение на информация - във всякакъв вид от категориите "P.T. Spare parts for Plasser machines", "P.T. Запчасти для Плассер Механизации (Каталог цен и фотографий - информация)" или "P.T. Резервни части за Плассер Механизация (Каталог на цени и снимки - информация)",  "REM™ Spare parts" или "REM™ Spare partsкъм трета страна, е обект на наказателно и съдебно преследване към физическото лице регистрирал профила и/или към компанията - която представлява по регистрация или работи. Всеки профил «собственик (физическо или юридическо лице), който съзнателно или умишлено са допринесли за такива действия или предоставил достъп до информация, сайта, платформата или категории на трети лица, организации или компании, е изцяло отговорен за всички щети, произтичащи от това.

 

Общи правила за сделки

Общите условия за доставка на стоки и резервни части от REMTECHSTROY GROUP в действащ вариант към момента е достъпна и в Acrobat Reader PDF-формат.

Общие условия за продажба

За нашите клиенти извън България, се прилага ORGALIME - Общи условия за доставка на механични, електрически и електронни продукти (S 2000) и Приложение ORGALIME S 2000. Ние ще ги предоставим по запитване в тяхна момента действаща версия на немски, английски, френски, испански, португалски, италиански, руски и полски език. Моля, свържете се с нас на web@remtechnology.eu

Файловете ще се отворят в нов прозорец на браузъра, който може да бъде затворен, след като бъде прочетен / отпечатан / съхранен като документ.

Ако вие необходим Acrobat Reader то достъп к файловете.

 

ПРОЦЕДУРА за използване на TAMPERS.EU от клиенти

ПРОЦЕДУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ ПО ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО ОБЯВЕНО ЗА ПРОДАЖБА В ПЛАТФОРМА BG.TAMPERS.EU ОТ ПРОДАВАЧИ СОБСТВЕНИЦИ - 01-2014

Платформа BG.TAMPERS.EU Не предоставя разкриване или друга форма на даряване или замяна на контактна информация на собственици на движима или недвижима вещ или контакти на потенциални купувачи. Платформата е изцяло комерсиална система под управление на концерна REMTECHSTROY GROUP (за краткост РЕМ).

Задължително при първоначална регистрация в платформата на КУПУВАЧИ, ПРОДАВАЧИ и 
ДРУГИ КЛИЕНТИ се изисква първоначална проверка на техния статус и предоставената информация.
Проверяват се:
- КУПУВАЧИ: проверка в статус съществуване им като реален юридически субект - компания от
Европа или извън Европа;

- ПРОДАВAЧИ: проверка в статус доказващ тяхната собственост върху движима или недвижима вещ, предмет на продажба публикувана в платформата;
- БРОКЕРИ, ЛИЦЕНЗИРАНИ КЛИЕНТИ – купувачи или продавачи на недвижимост или недвижимост;
- РЕМ КОМПАНИИ-Партньори: РЕМ Компании Партньори, подпомагащи РЕМ компанията Майка
в реализация на контракти между Купувачи и Продавачи срещу възнаграждение в
договорената комисионната с Купувачите и Продавачи.
- ДРУГИ КЛИЕНТИ: - като инвестиционни фондове, холдингови компании или банки финансиращи
инвестиционни проекти или търсещи проекти за финансиране.

ПЛАТФОРМА TAMPERS.EU е професионална система, обединяваща над 8.000 проверени компании: Купувачи, Лицензирани брокери, Банки, Инвестиционни Фондове или компании собственици Продавачи на недвижима или движима вещ от цял свят, собственици на инвестиционни проекти търсещи партньорство или финансиране, инвеститори предлагащи финансиране. Платформата е с авторизиран достъп, със задължителна първоначална регистрация и проверка на регистрацията от РЕМ Администратор. Достъп в публикация на обява през шлюз в платформата, имат само и единствено проверени контрагенти – съществуващи юридически компании Клиенти собственици или РЕМ партньори.

Нашите клиенти, като КУПУВАЧИ и ПРОДАВАЧИ – не получават достъп до контактна информация на собственици на обяви за движима или недвижима вещ публикувана в платформата. След регистрация им като клиент на платформата и получаване им в статус членство към определена група клиенти, клиента получава достъп до контактна информация само и единствено при сключен контракт с РЕМ компания за продажба във ВАРИАНТ 01, или ВАРИАНТ 02 срещу възнаграждение във фиксирана и договорена комисионна предварително.

РЕМТЕХСТРОЙ ГРУП не работи и не обработва запитвания на нерегистрирани брокери и физически лиц. Работа с РЕМ Компании Партньори по продажба на движимо и недвижимо имущество от собственици публикувана в платформата се извършва само и единствено по сключен контракт с РЕМ Партньора и при защита на общ процент комисионна. При участие на един РЕМ Партньор общата комисионната се разпределя: 50%/50%. При участие на двама РЕМ Партньора комисионната се разпределение на 33%/33%/33% при реализиран контракт за покупка/продажба между Купувач и Продавач регистриран клиент в платформа www.tampers.eu

КУПУВАЧИТЕ регистрирани като ВИП клиенти, или Проверени клиенти реализирали една сделка - съгласно с точка 6 и 6.8, не заплащат  гаранция за покупка /депозита или L/C / в  Банка.

КУПУВАЧИ и БРОКЕРИ със статус НЕ ПРОВЕРЕНИ КУПУВАЧИ задължително депозират  гаранция за покупка /внесен депозит или L/C/ в Банка на сметка на РЕМ компания, съгласно условията и реда в опис от  точка 6, или чрез депозиране на писмена гаранция от страна на РЕМ Партньор – гарант по контракта гарантираш за тях.

ПЛАТФОРМА BG.TAMPERS.EU

ПРОЦЕДУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ ПО ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО ОБЯВЕНО ЗА ПРОДАЖБА В ПЛАТФОРМА BG.TAMPERS.EU ОТ ПРОДАВАЧИ СОБСТВЕНИЦИ - 01-2014:
/ВАЛИДНА ЗА ВСИЧКИ РЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛИ /РЕМ Партньори и РЕМ Клиенти/:

I. КУПУВАЧА ПОЛУЧАВА 100% Гаранция в покупка на движимо или недвижимо имущество от проверени собственици Продавачи!
II. КУПУВАЧА ПОЛУЧАВА 100% Гаранция за връщане на направените разходи по огледи, командировъчни, транспортни разходи, наемане на експерт или преводач, при несъответствия: - в обявената спецификация и/или - състояние на движимата или недвижима вещ към момента на продажба обявена от Продавача собственик!
III. КУПУВАЧА ПОЛУЧАВА 100% Гаранция за връщане на приведената гаранция за покупка /внесен депозит или разкрит акредитив в сумата на гаранция в банка/ при не съответствия: - в обявената спецификация и/или - състояние на движимата или недвижима вещ към момента на продажба обявена от Продавача собственик!

1) Потенциалният нерегистриран клиент в платформа www.tampers.eu изпраща Letter of Intention (LOI) - официално запитване на бланка компания към РЕМТЕСТРОЙ ГРУП или РЕМ Партньор.

Официалното запитване трябва да бъде изпратено на факс +359-52-319990 или: sale@tampers.eu, или трябва да бъде препратено от РЕМ Партньора по факс или е-майл към РЕМ Департамент Продажби.
Запитването трябва задължително да включва:
- Официална бланка на компания;
- SKU код на продукта и количество;
- Контактна информация за обратна връзка;
- Подпис на оторизирано лице с име, фамилия и длъжност;
- Печат на компания /запитване изпратено по факс или сканирано/.

Забележка (1.1): Запитване от нерегистрирани потенциални клиенти компании в платформа www.tampers.eu се обработват само след представяне на официално запитване на бланка на компания съгласно посочения ред в точка 1;

Забележка (1.2): Запитвания от Физически лица или запитвания, който не съдържат пълна информация съгласно указаният ред по точка 1, примерно такива без подпис, без печат и т.н. – не се обработват от РЕМ Департамент Продажби, запитванията им се обработват само след представянето им във вид съгласно точка 1, или след регистрирането им като клиенти в платформа www.tampers.eu, при потвърждение на регистрация им качество на компания клиент на концерна РЕМТЕХСТРОЙ ГРУП и получаване на статус на клиент.

Забележка (1.3): При запитвания за девоенизирана техника: - самолети, -вертолети, -плавателни средства, -подводници; -друга техника или -стока с двойно предназначение и/или при изрични указание на Продавача, РЕМ Отдел Продажби може да изисква допълнително първична проверка на купувача, наличие на лицензия за търговия на стоки с двойно предназначение и друга информация.  Запитването се блокира автоматично при непредставен лиценз или друга информация съгласно изискванията на Продавача, и/или при в съмнения в статуса на Купувача или Брокера и при условие, че той не е военно подразделение, министерство, брокер с лиценз и т.н. Подобно запитване не се препращане към собственика Продавач на девоенизирана техника - публикувал обявата си в платформа www.tampers.eu


2)Полученото директно запитване от регистриран клиент компания чрез платформа www.tampers.eu /изпратено чрез CRM шлюз/ или като официално запитване от нерегистриран клиент компания се обработва от РЕМ Отдел Продажби до 2-5 дневен срок. След обработка Купувача получава Официална оферта / Seller’s soft offer/ за покупка от РЕМ Департамент Продажба.


3)При получаване от Купувача на Irrevocable Confirmed Purchase Order (ICPO) на името Продавача собственика/ Продавач REM /, Той получава от РЕМ Департамент Продажби - Full Corporate Offer (FCO)/Пълна Корпоративна оферта/ и статус на ВИП Клиент.

 

Забележка (3.1.) При покупка на техника, бизнес, имот или друг продукт на висока стойност или по изрична изискване на собственика публикувал обява за продажба в платформата, може да изисква проверка за финансовото състояние на Купувача. В този случай Купувача ще бъде информиран и той трябва да изпрати: Купувача съгласно SWIFT (MT-799) изпраща Bank Comfort Letter (BCL) за стойността на покупката - движима или недвижима вещ, от обслужваща банка, гарантираща платежоспособността на купувача, на името на продавача и неговата банка, с хипервръзка в цитат на неговия ICPO;

 

ВАРИАНТ 01: Директен контракт между РЕМ компания и Краен Купувач при покупка/продажба на техника, бизнес, имот или друг продукт - движим или недвижим на висока обявена стойност в сума евро, примерно РЕМ жп механизация, втора употреба жп техника, жп техника след капитален ремонт и други продукти:
Продавач: РЕМ Компания Майка или РЕМ Дъщерна компания;
Купувач: Не Проверена Компания краен Купувач.
Прилага се ПРОЦЕДУРА на сделка. (Съгласно Виенската конвенция от 1980 г.)

 

ВАРИАНТ 02: Организиране на Директен контракт между Продавач собственик и Краен Купувач по покупка/продажба на техника, бизнес, имот или друг продукт – движим или недвижим, обявен за продажба от собственик Продавач в платформа www.tampers.eu със страни по контракти:
Продавач: Проверен Собственик – съгласно публикувана обява в платформа www.tampers.eu;
Купувач: Проверена или Непроверена Компания краен купувач.
Брокер РЕМ Комисионер: РЕМ Компания Майка, РЕМ Дъщерна Компания или РЕМ Компания Партньор, съвместно организират директна покупка между Продавача и Купувача срещу догорена обща комисионна в размер 5-10% по сключен възлагателен контракт с Продавача и по сключен възлагателен контракт с Купувача.

Процедура на сделка:

4) Купувача получава DRAFT контракт, който трябва да подпише с Продавача. Купувача съгласува, подписва и изпраща обратно DRAFT контракт за утвърждаване от собственика на движимата и недвижимата вещ, имот, техника или друг продукт.


5) Купувача получава Възлагателен DRAFT контракт с РЕМ компания Комисионер, който трябва да съгласува и да подпише.


6) Купувача трябва да приведе гаранция за покупка или  открива L/C (Потвърждавайки своите сериозни намерения като купувач в намерение за покупка и подписване на договора в съответствие с параграф 4, съгласуван и подписан предварително от Продавача),  сумата е фиксирана като процент от стойността на контракта или във вид на фиксирана сума депозит. Гаранцията е платена или разкрита на банката от името на REM / бенефициент / при следните условия за усвояване и представени документи пред Банка А+В+D:
А) Подписан DRAFT контракт съгласно точка 4, с подпис на Купувач;
B) Подписан  DRAFT /аналогичен на т.А/ контракт съгласно точка 4, с подпис на Продавача;
D) Подписан Протокол за извършен оглед на движима или недвижима вещ в присъствие на Купувача. Протокола потвърждава пълно съответствие на движимата или недвижимата вещ предмет на покупка описана във вид, спецификация и технически изисквания в контракта точка 4.


6.1.) Местоположението на движима или недвижима вещ се разкрива веднага на Купувача, веднага след извършен превод на гаранция за покупка /превод депозит или акредитив - L/C / по сметка на РЕМ КОМИСИОНЕРА в Банка,

 

6.1.1.) Банката согласно условия на точка 6): ДАВА ДОСТЪП на РЕМ компания /бенифицент/ към сумата по гаранцията за покупка при представяне на документи съгласно точка 6 - А),Б),В) /точка 10/ или ВРЪЩА СУМАТА/ ДЕПОЗИТА/ по сметка на Купувача при не представяне на документи в комплет, веднага в срок от 7 дни. 


6.2.) Протокола за извършен оглед на движима или недвижима вещ и съответствие на веща предмет на продажба се подписва от РЕМ експерт/или РЕМ представител/ и Собственика Продавача /или негов оторизиран представител/;


6.3.) В случай на голяма стойност на движима или недвижима вещ, Купувача може да изисква за своя сметка присъствието на трета страна – независим експерт предварително утвърден от РЕМ и Продавача. Присъствието и наличието на Подписа на независим експерт в Протокола за извършен оглед на движима или недвижима вещ потвърждава нейното съответствие и се счита за окончателен и не подлежи на апелиране от Купувача.


6.4.) В случай, че Купувача се откаже да купи движима или недвижима вещ при условие на вече подписан Протокол съгласно точка 6.2 или 6.3, потвърждаващ съответствие на продукта предмет на продажба, Купувача автоматично губи гаранция за покупка /депозита или L/C / в Банката. Банката дава своето разположение, за получаване на достъп до пари от РЕМ Комисионера;


6.5.) В случай, че движима или недвижима вещ при огледа несъответства на спецификация и техническо състояние описано в контракта, приведената  гаранция за покупка /превод депозит  или L/C / се връща автоматично и неабавно от банката по сметка на Купувача;

6.5.1) В случай, че движима или недвижима вещ при огледа не съответства по спецификация и техническо състояние описана в контракта по точка 4, Продавача е длъжен по контракт да заплати по издадена проформа фактура всички направени командировъчни и транспорт разходи на Купувача и РЕМ Комисионера. В този случай задълженията към независимия експерт, нает от Купувача се заплащат от Продавача;


6.6.) Гаранция за покупка /превод депозит или акредитив/ приведена от Купувача, се калкулира във възнаграждението на РЕМ Комисионера от процента договорена комисионна по сключеният възлагателен контракт.


6.7.) Гаранция за покупка /депозит/ приведена от Купувача, покрива всичко направени разноски (командировъчни, такси, разходи за преводачи, такси за юристи и други разходи - направени от РЕМ Компания Майка, РЕМ Дъщерни Компании или РЕМ Компания Партньор) във връзка с организиране на сделка в осъществяване и съгласуване на директна покупка между Продавач и Купувач;


6.8.) Гаранция за покупка /депозит/ не се заплаща от Купувача в случай:
6.8.1.) Купувача е проверен купувач с една извършена сделка;
6.8.2.) Купувача е проверен купувач и дългогодишен клиент на РЕМ Компания Партньор и той депозира писмена гаранция съгласно т.6.8.7;
6.8.3.) В случай, че РЕМ Комисионера има подписан експлозивен договор за продажба с Продавача;
6.8.4.) В случай, Продавача е обявил Акционна продажба на движима или недвижима вещ в Акционна Къща РЕМ;
6.8.5.) В случай, че Купувача е краен клиент като утвърдена компания от Европа: Германия, Англия или Франция;;
6.8.6.) Клиент с получен статус ВИП – клиент който е изпратил I.C.P.O.
6.8.7.) При депозирана писмена гаранция от РЕМ партньор гарант по контракта – гарантираш за купувача.


6.9. При депозирана писмена гаранция от РЕМ партньор гарант по контракта – гарантираш за Купувача и не изпълнение от Купувача на задължения по точка 6.4. – Гаранта по контракта е задължен да покрие всички направени разноски като командировъчни, транспорт, наемане на преводач, такси на юристи или независими експерти към РЕМ компания Майка, РЕМ Партньор и Продавача. Направените разходите от РЕМ компания Майка и РЕМ Партньор, подлежат на незабавно изплащане или се калкулират в перо изплатено от подлежаща на изплащане в комисионна сума за реализирана сделка и дължимо възнаграждение към РЕМ Партньора – Гарант по сделка. Задълженията по направени разходи от Продавача собственик се заплащат от РЕМ Партньора – Гарант незабавно.


6.10. В случай, че купувача /или негов оторизиран представител/ не присъства на обявената дата за оглед по необективни причини, Протокола съгласно  точка 6.2 , се подписва от наетият от него експерт, при липса на договорен такъв, протокола се подписва от:
- Подпис на РЕМ Експерт /РЕМ Представител или РЕМ Партньор/;
- Подпис на Купувача собственик /или негов оторизиран представител/ на движимата.
Протокола се счита за окончателен и не подлежи за апелиране.


6.11.   В случай, че купувача /или негов оторизиран представител/ не присъства на обявената дата за оглед по обективни причини се насрочва по съгласуване с Купувача на нова дата на оглед /последна/. Направените разходи за командировъчни, разходи за транспорт и за наемане на преводач от Експерт /РЕМ Представител или РЕМ Партньор/ и от Купувача собственик /или негов оторизиран представител/ подлежат на незабавно изплащане в двудневен срок от Купувача по издадена проформа фактура. 

6.11.1 В случай, че Купувача не заплати направените разходи съгласно точка 6.11, в четиридневен срок от изпращане на проформа фактура, той автоматично губи право на организиране на повторен оглед и автоматично губи депозираната сума в гаранция, това решение е окончателно и не подлежи на апелиране. 

6.11.2 В случай, че Купувача не заплати направените разходи съгласно точка 6.11в четиридневен срок от изпращане на проформа фактура и при условие, че Купувача няма внесен депозит то всички задължения по точка 6.11. се поемат и заплащат от неговият Гарант РЕМ Партньор. 

 

7) Договаряне и извършване на реален оглед на движимата или недвижимата вещ от Купувача, в присъствие на РЕМ Експерт /РЕМ Представителя и/или РЕМ Партньора/ и в присъствие на Купувача собственик /или негов оторизиран представител/;

 

8) Подписване на протокол за оглед и за съответствие по точка 6.2 се извършва от:
- Подпис на РЕМ Експерт /РЕМ Представител или РЕМ Партньор/;
- Подпис на Купувача собственик /или негов оторизиран представител/ на движимата или недвижимата вещ;
- Подпис на трета страна: не зависим експерт, нает от Купувача съгласуван и потвърден от РЕМ и Продавача /ако е договорен такъв от Купувача/;

 

9) Подписване на DRAFT контракт от Купувача в три оригинала от КУПУВАЧА – подпис и печат. Размяна на оригинали, един за КУПУВАЧА, един за ПРОДАВАЧА и един за РЕМ КОМИСИОНЕРА;

 

10)Усвояване на гаранцията за покупка /преведен депозит от Купувача по сметка на РЕМ Комисионера или акредитив/ по нареждане от Банката и след представяне на документи по опис съгласно точка 6.4. Депозита се калкулира в дължимата комисионна.


11) Извършване на банков трансфер от Купувача по сметка на Продавача съгласно подписаният контракт;

 

12) Получаване на банковия трансфер от сума съгласно контракта в сметка на Продавача;

 

13) Прехвърляне и оформяне на документите за собственост. В случай на прехвърляне на недвижимост сделката или при сделка на движима вещ с голяма стойност, сделката се извършва при нотариус, който парафира с подпис и печат, прехвърлянето на собственост към Купувача и достъп до сумата на Продавача в банкова сметка, депозирана предварително от Купувача.

 

14) Прехвърляне на дължимото възнаграждение /комисионна/ от Продавача към РЕМ Комисионера в 5 /пет/ петдневен срок от реализация на сделка по т.12 или т.13;

 

15) Прехвърляне на дължимото възнаграждение от РЕМ Комисионера към РЕМ Партньор или РЕМ Партньори в 2 дневен срок от получаване на възнаграждението съгласно т.14 по издадена фактура от РЕМ Партньор.

 

С Уважение: REMTECHSTROY GROUP

 

Кометари или Запитвания

Comments

No comments yet.

Add Comment

* Required information
(will not be published)
 
Bold Italic Underline Strike Superscript Subscript Code Quote Insert line Bullet list Numeric list Link Email Image Video
 
Smile Sad Huh Laugh Mad Tongue Crying Grin Wink Scared Cool Sleep Blush Unsure Shocked
 
Notify me of new comments via email.
 
Remember my form details on this computer.
 
'Български'
BGN
България
 • Изберете език:
  Български
  Български
  Английски език
  Руски
 • Select currency:
 • Select your country: