The cookie settings on this website are adjusted to allow all cookies so that you have the very best experience. If you continue without changing your cookie settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on our website. However, if you would like to, you can change your settings at any time using the Change cookie settings link in the Special menu.        

Процедура на работа с «Аукционна къща РЕМ»

 ИСКУСТВО

 НЕДВИЖИМОСТ

 Ж.П. МЕХАНИЗАЦИЯ

 

Ако искате да изпратите предмети за участие в следващия търг, който ще се проведе през пролетта на 2014 г., моля свържете се с експертите от Отдел Изкуство Продажби по имейл:sale@tampers.eu - или по тел. +359 (52) 319980 вътр.108 Можете също така да се свържете с нас, като попълните форма.

*Задължителните полета са маркирани със звездичка *.

CALL ЦЕНТЪР АУКЦИОННа къща "РЕМ"

Център за Обслужване на клиенти REM Head Office

 • Адрес: Варна 9010, Промышленна зона
 • Call Center EU АТС: +359 (52) 319980 вътр.108
 • Call Center RU АТС: +7 (499) 6385860
 • Fax: +359 (52) 319990
 • Email: sale@tampers.eu
 • Website: actionbg.tampers.eu

«Аукционна Къща РЕМ за Европа» 
прилага цялостен подход за продажба на имоти, превозни средства и железопътна механизация:
 

  - организира и провежда търгове за продажба на недвижимост, обекти, оборудване и стоки
  - извършва директен комисионна продажба на обекти
  - проверка на обекта за тежести и юридическото съпровождане на сделката
  - предоставя услуги за оценка на недвижими имоти
  - предоставя услуги за оценка на железопътната механизация
 

Справки по телефон +359 (52) 319-980 вътр.(108,105 или 106) или в Москва +7 (499) 6385860

Процедура за работа

Предоставяне на документи

1. За продажба на недвижими имоти чрез «Аукционна Къща РЕМ» (или кратко наречен по-нататък — Пълномощник) е необходимо да бъдат представени пакет документи, в съответствие със Списък;
2. Попълнена Заявка за провеждане на експрес-оценка по установена форма;
Изготвяне на експрес-оценка
- въз основа на представените документи, Пълномощникът, като има предвид  текущата конюнктура на пазара, обемът на продажбите и индекса на цените, а също и сравнителните характеристики на аналогични обекти, извършва експрес-оценка на недвижимия обект и определя препоръчителна начална цена. Стойността на изготвената справка е 320 евро без ДДС, или клиента предоставя своя оценка от съртифициран оценител.
Сключване на договор за реализация на обекта
При сключване на Договор за комисионна продажба или Договор-поръчка за провеждане на търга между Принципала (Възложител) и Пълномощника, стойността на Експрес-оценката се включва във възнаграждението на Пълномощника при реализация на обекта.
 
 NEW - НОВО!
- В случай на организиране на продажби от „РЕМ Аукционна Къща“ на помещения от необитаемия фонд, не се изисква изготвяне на платена експрес-оценка на недвижимия обект.
 
- Не се изисква внасяне на аванс за възнаграждение на „РЕМ Аукционна Къща“.
 
Основни условия при провеждане на търга:
1. В случай на сключване на Договор-  поръчка за провеждане на аукцион, Принципалът (Възложител) и Пълномощникът се договарят за формата за провеждане на търга въз основа на типа обект, първоначална стойност, желания на Възложителя и препоръки на Пълномощника по Английската или Холандската система.
 
2. В съответствие с Договора - поръчка, сключен между Принципала (Възложител) и Пълномощника , от Продавача трябва да се заплати аванс от 3200 евро, включително 20% ДДС, за организацията и провеждането на търга за продажба на Обекта в съответствие с Българското законодателство / ЕС /. Тази сума е включена във възнаграждението на «РЕМ Аукционна къща».
 
3. В случай, че търга ще бъде обявен за недействителен поради липса на заявки за участие в аукциона или поради отказ на Победителя  да плати стойността на обекта въз основа на резултатите от търга, Пълномощникът се задължава в рамките на сключения Договор - поръчка, да проведе повторен търг за своя сметка и без допълнителни разходи за организация на търга и реклама на Обекта от страна на Продавача.
 
4.Редът за организиране и провеждане на търга включва:
- правен анализ на документацията, предоставена от експерти на «РЕМ Аукционна къща» (наричан по-нататък - REM) и правна помощ през целия период на сделката;
- маркетингово изследване на пазара за търговските недвижими имоти и консултиране по сделката с недвижимо имущество с цел ефективна реализация на обекта;
- формиране на набор от документи, необходими за продажбата на обекта;
- работа с потенциалните купувачи (информация, разясняване на реда за участие в търга, отговори на въпроси за обекта на търга и и т.н.);
- приемане на заявки и депозитни суми от кандидатите;
- провеждане на аукциона, обобщаване на резултатите от него;
- регистрация и оформяне на правата в собственост на новия собственик на обекта;
- публикуване на информация за провеждане на аукциони, рекламна кампания.
 
5. Рекламната компания се формира индивидуално за всеки обект и може да включва в себе си:
- Поместване на информация в периодични печатни издания, такива като: „ Индекс имоти“, „Български Дом“, Списание "Индекс Луксозни Имоти", Списание „Недвижими имоти в България“, Каталог на „РЕМ Аукционна Къща“ и т.н..,
- поместване на информация на интернет-сайт auctionbg.tampers.eu
- поместване на информация на интернет-платформа bg.tampers.eu
- изпращане на информация на е-майл адрес на потенциалните купувачи, в зависимост от възложения сегмент на пазара (повече от 20 000 клиента)
- изготвяне и разпространение на печатна продукция (листовки, брошури, банери и т.н.) 
- ако Принципалът (Възложител)  счита за целесъобразно да рекламира принадлежащият му Обект недвижим имот допълнително в други средства за масова информация и по друг начин, разходите за реклама отделно се 5. съгласуват между Принципала (Възложител) и Пълномощника. 
 
6. Разходите за провеждане на търга, публикуването на информационно    съобщение и разходите за тази рекламна кампания са  включени във възнаграждението на Пълномощника.
 
7. В случай на продажба на Обекта на търг, Продавачът плаща на «РЕМ Аукционна Къща» възнаграждение в размер на 5 (пет)% от стойността на продадения Обект, постигната на търга, включително и 20 (двадесет)% ДДС с отчисляване на платеният аванс за провеждане на търга.
 
Избор на форма на Договора за покупко-продажба от Принципала (Възложител)
 
Продавачът има право да избере една от следните схеми за плащане по Договора за покупко – продажба:
 
- Договорът за покупко – продажба на Обекта се сключва между Принципала (Възложител) – Собственика, Купувача ( Победител в търга) и „РЕМ Аукционна Къща“ ( като гарант на сделката, чрез която се извършват плащанията по Договора за покупко-продажба). Разплащанията между REM и Принципала (Възложител) – Собственика се извършват в съответствие с условията на Договора за поръчка.и Договора за поръчка /Възлагателен договор/;
 
- Договор за покупко – продажба на Обекта се сключва между Принципала (Възложител) – Собственика и  Купувача ( Победител в търга). Разплащанията се извършват непосредствено между Собственика и  Купувача ( Победител в търга). Възнаграждението на РЕМ се удържа от депозита. Ако сумата на депозита е недостатъчна, разликата се компенсира от Принципала (Възложител) – Собственика.
 
Провеждане на аукциона
 
Аукционът се провежда строго в съответствие с предварително договорените между Принципала (Възложител) и Пълномощника условия за провеждане на търга, в определени дата и време.
 
Пълномощникът, в деня на търга, се здължава да предостави на Възложителя специално изолирано помещение, което позволява в реално време да наблюдава провеждането на търга.

 

В случай, че търгът се провали, съгласно с клаузите на  Договора - поръчка, Пълномощникът и Възложителят сключват допълнително споразумение за повторение на търга, в който по взаимно съгласие са възможни промени в първоначалната цена и други условия на аукциона..

Кометари или Запитвания

Comments

No comments yet.

Add Comment

* Required information
(will not be published)
 
Bold Italic Underline Strike Superscript Subscript Code Quote Insert line Bullet list Numeric list Link Email Image Video
 
Smile Sad Huh Laugh Mad Tongue Crying Grin Wink Scared Cool Sleep Blush Unsure Shocked
 
Notify me of new comments via email.
 
Remember my form details on this computer.
 
'Български'
BGN
България
 • Изберете език:
  Български
  Български
  Английски език
  Руски
 • Select currency:
 • Select your country: